Klipp ifra TV2  Nyhetene 14 Desember 2004
 

For ISDN,  (1,6mb) Nedlastingen kan ta litt tid.

Tilbake til videosiden