.

Måløy sett fra 4000 fot

Alle bildene på www.oyglimt.no er copyright©stigsilden og kan ikke benyttes uten avtale med Stig Silden

Bli med på en liten flytur
www.flyboat.no